Corona detectie service

Wilt u uzelf, uw personeel, gasten of bewoners ervan verzekeren dat ze veilig zijn? Dat is vanaf nu mogelijk met de corona oppervlakte detectie service van onze partner Eurofins. Deze service biedt u de mogelijkheid om uw reinigings- en desinfectieprotocol te checken op de aanwezigheid van het coronavirus en zo nodig bij te sturen. De corona detectie service is met name geschikt voor het controleren van handcontactpunten zoals bijvoorbeeld :

  • deurhendels
  • dispensers
  • betaalschermen
  • bedieningsknoppen en-schakelaars (lift, licht)
  • kranen
  • aanrechten/balies/bureaus
  • leuningen

De SARS-Covid-2 PCR kit en bijbehorende service

De service omvat het nemen van swabs door ervaren monsternemers, snelle berichtgeving van resultaat (binnen 36 uur) en advies voor het vervolgtraject, indien corona wordt gedetecteerd. SARS-CoV-2 is de officiële medische benaming van het virus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt. De kit biedt een gevalideerde oplossing om snel en eenvoudig de aanwezigheid van corona op oppervlakten/objecten te testen. We doen dit met behulp van swabs en gebeurt in twee stappen :

  1. Eerst wordt gescreend op een positief of negatief resultaat.
  2. Vervolgens vindt er een bevestigingstest plaats indien het resultaat positief is. U krijgt een ‘early warning’ bij twee keer positief resultaat, zodat u snel schoonmaakmaatregelen kunt treffen. Het complete analyserapport ontvangt u binnen 36 uur na monstername.

Ruimtes coronavrij

De SARS-Covid-2 PCR kit is een nieuwe variant van de bestaande, beproefde en gevalideerde methode voor het Norovirus en Hepatitus A. De methode is gelijkwaardig aan NEN-ISO 15216-2 en WHO-protocol ‘Surface sampling of coronavirus disease (COVID-19). Hiermee checkt u uw schoonmaak- en reinigingsprotocol. Daarnaast biedt het u en ons de juiste ondersteuning in het creëren van een coronavrije omgeving voor de gebruikers van uw gebouw/ruimtes en voorzieningen.

Is de test belangrijk voor mijn bedrijf?

Op het moment zijn in de zorg de meeste risicogevallen aanwezig. Hier wordt corona ook regelmatig gevonden. Daarnaast is het voor horecagelegenheden verstandig om een test aan te vragen. Met de resultaten uit de corona detectietest kan worden aangetoond dat gasten en bezoekers zich in een veilig en vertrouwde coronavrije omgeving vertoeven. In België is deze test voor horecagelegenheden al verplicht voordat ze weer open kunnen.

Certificaat Veilig & Vertrouwd

Om gasten, bezoekers, leerlingen of medewerkers te informeren dat hun bezoek of aanwezigheid veilig en vertrouwd is, hebben wij een certificaat ontwikkeld. Op dit certificaat staat welke reinigingsprotocol wordt gehanteerd en een bevestiging van een onafhankelijke organisatie (keurende instantie Eurofins) dat er een coronavrije omgeving is gecreëerd.  Tevens kan de betreffende organisatie (horecagelegenheid, school of kantoor)  op het certificaat aangeven welke hygiëne maatregelen zijn getroffen om de omgeving coronavrij te maken.

Kosten

Voor de corona test voor oppervlakken betaalt u € 49,- per swab. Per adres geldt een minimale afname van 10 swabs. Deze prijs is inclusief monstername en voorrijkosten en exclusief btw.

Opstart protocol Horeca

Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak werden heel wat horecagelegenheden verplicht gesloten. Nu de horeca gelukkig voorzichtig weer mag gaan beginnen, is het van groot belang dat de opstart op een veilige en verantwoorde manier wordt geborgd. Veilig en verantwoord, voor zowel gasten als werknemers. Het opstart protocol Horeca houdt rekening met de huidige aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast dient het als handleiding en inspiratiebron om een omgeving te creëren waarin de kans op besmetting tot een minimum beperkt wordt. Bruikbaar voor restaurants, snackbars, hotels, (bedrijfs)cateraars of ijssalons. Download hier het opstart protocol

Deel deze pagina
+