Dirksen levert Nilfisk BA 651 bij BASF te Heerenveen

Blogs -

Begin dit jaar kwam bij ons een verzoek binnen betreffende een schrobmachine voor een locatie van BASF in Nederland. Het verzoek betrof een machine die wel aan zeer specifieke eisen moest voldoen, namelijk een ATEX gecertificeerde en accu aangedreven industriële schrob-zuigmachine. Atex normering: II 3 G IIB T4 Vloeroppervlakte: 1.800m².(PGS 15 magazijn). Breedte tussen de stellingen bedraagt 3,5m.

Deze machine is EXPLOSIEVEILIG volgens de ATEX Richtlijn. ATEX staat voor: Atmosphères Explosives, de Europese richtlijn voor een veilige en gezonde werkomgeving is sinds 1 juli 2003 van kracht. De ATEX is onderverdeeld in twee richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijn is van kracht geworden op 1 maart 1996. Er is een overgangstermijn tot 30 juli 2003. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

Sinds 1989 heeft het bedrijfsleven al te maken met een Europese Kaderrichtlijn 89/391/EEG genaamd: “Veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk”. In 1999 is deze kaderrichtlijn aangevuld met de 15e richtlijn “Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen” (1999/92/EG). Deze richtlijn staat beter bekend als ATEX 137.

Tevens is de productrichtlijn 94/9/EG “Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen” toegevoegd. Deze laatste wordt veelal aangeduid als ATEX 95.

Tezamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX 95 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

Dit was dus duidelijk niet een gewone standaard schrob-zuigmachine. Na diverse bedrijven benaderd te hebben die hier in zijn gespecialiseerd, kwamen wij tot een samenwerking met het bedrijf Mitrex uit Oud-Bijerland. Dit is een bedrijf die gespecialiseerd is in het ombouwen van een standaard schrob-zuigmachine naar een machine die aan deze voorwaarden kan voldoen.

Samen met dit bedrijf hebben wij het genoegen gehad om op 30 juni jl. bij BASF te Heerenveen een Nilfisk BA 651 te leveren uit de categorie 3G/IIB/T4 (135°C) op basis van een GADEX systeem met infrarood gasdetectiesysteem incl. antistatische borstels voor gebruik in een Zone 2 omgeving conform de ATEX richtlijnen.

Mw. T. Boerland, Facility Management van BASF in Nijehaske nam deze machine in ontvangst. Daar is deze machine, door ons, uitvoerig na gedemonstreerd en geïnstalleerd. Deze machine werkt daar nu naar volle tevredenheid.

Deel deze pagina
+