20 vragen over de SUP wetgeving

1. Wat is de SUP-wetgeving?

De SUP-wetgeving bestaat uit drie onderdelen: een verbod, een markeringsplicht en een ontmoediging. Het verbod houdt in dat plastic wegwerpproducten, zoals drinkbekers, borden, bestek en rietjes niet meer toegestaan zijn om te gebruiken. Op wegwerpbekers met een plastic coating of die volledig van plastic zijn gemaakt, geldt een markeringsplicht. Deze markering laat zien dat het product van plastic is gemaakt of plastic bevat. De ontmoediging houdt in dat vanaf 1 juli 2023 het gratis verstrekken van plastic-bevattende wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie on-the-go niet langer mag. Vanaf 2024 gaat er eveneens een verbod gelden op het verstrekken plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie ter plaatse, tenzij voldaan kan worden aan hoogwaardige recycling.

2. Wat is het SUP-verbod?

Vanaf 3 juli 2021 geldt in de Europese Unie een verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten, zoals borden, bestek en rietjes.

3. Wat is de markeringsplicht?

Op alle plastic en papieren drinkbekers met een PE/PLA-coating voor eenmalig gebruik staat een verplichte markering: een afbeelding met een tekst die duidelijk maakt van welk materiaal de beker is gemaakt. Wegwerpbekers voor dranken (voor eenmalig gebruik), zoals kartonnen bekers met o.a. PE/PLA-coating die plastic bevatten moeten voorzien zijn van een voorgeschreven markering die duidelijk maakt dat deze artikelen plastic bevatten. Op drinkbekers die geproduceerd zijn van plastic moet een verplichte, standaard voorgeschreven markering staan die aangeeft dat het product gemaakt is van plastic (bedrukking of embossing).

4. Wat is de SUP-ontmoediging?

Ontmoediging op plastic wegwerkbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie on-the-go
Vanaf 1 juli 2023 wordt de huidige SUP-wetgeving uitgebreid. Vanaf dat moment is het verboden om gratis plastic of plastic-bevattende wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verstrekken voor consumptie onderweg, of bij afhalen en bezorgen. Tegen bijbetaling van de consument mogen deze plastic verpakkingen echter nog wel verstrekt worden, vandaar dat deze regel valt onder het ontmoedigingsbeleid en niet onder het verbod. Daarnaast ben je verplicht om de consument een herbruikbaar alternatief aan te bieden of het ‘bring your own’-principe te stimuleren. Hierbij mogen klanten zelf een mok, bord of bakje meebrengen.

Verbod op plastic wegwerkbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie ter plaatse.
Vanaf 2024 wordt de SUP-wetgeving verder uitgebreid naar consumptie ter plaatse, bijvoorbeeld in horecagelegenheden, evenementen en kantoren. Het is vanaf dan verboden om plastic of plastic-bevattende wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verstrekken, tenzij je zorgt voor een goede inzameling van deze producten zodat deze hoogwaardig gerecycled kunnen worden. Deze vorm van recycling is op dit moment alleen mogelijk bij PET-producten, dus verpakkingen van andere materialen mogen vanaf 2024 niet meer aangeboden worden bij consumptie ter plaatse ook niet tegen bijbetaling.

5. Op wie heeft de SUP-wetgeving betrekking?

De maatregelen gelden voor iedereen die werkt met plastic(-bevattende) voedsel- en drankverpakkingen voor eenmalig gebruik. Ze hebben gevolgen voor producenten, importeurs, horecaondernemers, out-of-homeketens maar ook voor cateraars, kantoren en sportkantines.

6. Welke producten vallen er onder het SUP-verbod?

Vanaf 3 juli 2021 mogen de volgende plastic-bevattende producten voor eenmalig gebruik niet meer in de handel worden gebracht:

  • – Bestek (messen, vorken, en lepels)
  • – Sporks (combinatie van een lepel en een vork) en andere kunststof alternatieven, zoals een ijslepel
  • – Eetstokjes
  • – Borden
  • – Roerstaafjes voor dranken
  • – Rietjes (behalve als medisch hulpmiddel)
  • – Wattenstaafjes (behalve als medisch hulpmiddel)
  • – Ballonnenstokjes
  • – Eenpersoons voedsel- en drankverpakkingen van geschuimd polystyreen (piepschuim) waaruit direct gegeten of gedronken kan worden. Voorbeelden hiervan zijn koffiebekers, maaltijdbakken
  • – Alle producten van oxo-degradeerbare kunststoffen. Dat zijn kunststoffen die onder invloed van zuurstof afbreken in kleine deeltjes

7. Kan een product zowel een ontmoediging krijgen als een verplichte markering?

Ja dat kan. Plastic bevattende drinkbekers moeten voorzien zijn van een markering en vallen tevens onder het ontmoedigingsbeleid of het verbod, afhankelijk de plaats van consumptie.

8. Wat is het verschil tussen consumptie ter plaatse en consumptie to go?

Consumptie ter plaatse is bijvoorbeeld directe consumptie in een kantine, in een kantoorpand, een onderwijsinstelling of publieke ruimte, pretpark, dierentuin of vakantiepark. Maar ook consumptie ter plaatse in horecagelegenheden of gesloten evenementen zoals festivals en beurzen. Een consumptie to go wordt onderweg genuttigd en hier vallen ook afhalen en bezorgen onder.

9. Welke regels gelden er als op een voedseluitgiftelocatie sprake is van consumptie ter plaatse en van consumptie voor onderweg, afhalen en bezorging?

De verkoper hanteert in dit geval de regels voor beide situaties. Aan de klant wordt gevraagd of de consumptie is bedoeld voor ter plaatse of voor onderweg. Voor consumptie ter plaatse gelden de regels zoals beschreven bij vraag 4. Voor consumptie onderweg zal een herbruikbaar alternatief aangeboden moeten worden, of er zal een toeslag gerekend moeten worden voor het verstrekken van de plastic wegwerpbeker of -verpakking.

10. Vallen plastic (-bevattende) eetstokjes, tonicstampers, sporks, ijslepels en frietvorkjes onder het SUP-verbod

Ja, deze producten vallen onder het SUP-verbod. Voor deze producten hebben we verschillende alternatieven.

11. Is er een maximum volume gesteld aan een verpakking om binnen het verbod of de ontmoediging te vallen?

Ja, dit maximum volume is vastgesteld op 3 liter. Dus alle verpakkingen met inhoud van meer dan 3 liter vallen niet onder het SUP-verbod of de ontmoediging.

12. Moet op herbruikbare drinkbekers ook een verplichte markering?

Nee, op bekers die herbruikbaar zijn hoeft geen markering te staan.

13. Moet op plastic-bevattende food-buckets een verplichte markering?

Nee, op voedselverpakkingen hoeft geen markering te staan. Deze verpakkingen zijn bedoeld als voedselverpakking en hierop is markering niet verplicht. Let op: deze voedverpakkingen vallen onder de ontmoedigingsmaatregel, zie vraag 4.

14. Geldt het SUP-verbod of de ontmoediging ook voor verpakte voedselproducten die nog bereiding nodig hebben?

Nee, het SUP-verbod of de ontmoediging geldt niet voor verpakte voedselproducten die bevroren zijn en nog moeten ontdooien, of voor voedselproducten die nog gebakken, gekookt, gefrituurd of opgewarmd dienen te worden.

15. Vallen ook industrieel vervaardigde levensmiddelen onder de SUP-wetgeving?

Ja, drinkbekers en voedselverpakkingen die bij een supermarkt of out-of-home omgeving worden verkocht voor directe consumptie vallen onder de SUP-wetgeving.

16. Waarom vallen verpakkingen in een supermarkt ook onder de SUP-ontmoediging?

Als u een maaltijdsalade in de supermarkt koopt, staat dit in de wetgeving gelijk aan een maaltijdsalade die je afhaalt bij een horecagelegenheid. In beide gevallen is het bij de verkoop niet duidelijk waar de salade gegeten gaat worden, of dit onderweg of in een thuisomgeving zal zijn. Daarom is gekozen om de regelgeving hiervoor gelijk te trekken, zodat er geen uitzonderingen gecreëerd worden.

17. Vallen PET-bekers die gebruikt worden voor bijvoorbeeld snoeptomaatjes, yoghurt, smoothies, slush ijs of als salad shaker ook onder de markeringsplicht?

Deze PET-bekers vallen niet onder de SUP-markeringsplicht en hoeven niet voorzien te zijn van een markering. Deze verpakkingen zijn bedoeld als voedselverpakking. Onze leverancier houdt zich aan de wettelijke definitie die deze verpakking heeft en brengt deze producten als voedselverpakking op de markt. Het kan zo zijn dat een fabrikant ervoor kiest om toch een embossing op de beker te plaatsen, omdat veel van deze producten ook worden gebruikt als drinkbeker voor bijvoorbeeld jus d‘orange (duo-functie). W\e kennen niet alle toepassingen die onze klanten kiezen voor producten die ze bij ons kopen. De klant heeft hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Let op: PET-bekers vallen wél onder het ontmoedigingsbeleid. Hierbij is het afhankelijk van de plaats waar de consumptie wordt genuttigd, ter plaatse of onderweg, of de verpakking al dan niet verstrekt mag worden tegen bijbetaling van de consument.

18. Moet op plastic-bevattende bekers voor soep en bouillon een markering?

De EU-Richtlijn beschouwt vloeibaar voedsel zoals soep, yoghurt of fruitsap dat gedronken kan worden als ‘drank’. Bekers die voor dit soort voedsel gebruikt worden zijn dus wettelijk gezien ‘drinkbekers’. Dit betekent dat ze moeten worden voorzien van een markering. Bekers die worden gebruikt voor het verpakken en/of serveren van voedsel dat je moet kauwen, vallen onder de categorie ‘voedselcontainers’. Daar hoeft geen markering op. Let op: als van tevoren niet duidelijk is of de beker alleen als drinkbeker of mogelijk ook als voedselcontainer wordt gebruikt, dan moet deze uit voorzorg wel van een markering worden voorzien.

19. Vallen plastic-bevattende koffiedeksels en doppen onder de SUP-wetgeving?

Ja, deksels voor koffiebekers en doppen vallen onder de SUP-ontmoediging. Zie vraag 4 voor het verschil tussen consumptie ter plaatse en consumptie onderweg.

20. Vallen de wegwerphandschoenen ook onder de SUP-wetgeving?

Nee, deze vallen niet onder de SUP-maatregel. Een markering zoals de SUP-regelgeving die voorschrijft, hoeft er dus niet op. Wel moet er een CE-markering op de verpakking van de handschoentjes staan. Die geeft aan dat de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die de EU-wetgeving daaraan stelt.

Bron : Paardekooper 

Deel deze pagina
+