Stof is een reëel gevaar op elke werkplaats

Blogs -

In Nederland overlijden per jaar zo’n 2.000 – 3.500 mensen aan beroepsziekten, onder meer door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Dat aantal moet en kan omlaag. Preventie is hier cruciaal, evenals gerichte aandacht voor gedrag op de werkvloer. Het treffen van voorzorgsmaatregelen en de aanschaf van de juiste producten, dient onderdeel te zijn van de preventieprocedure. Het is daarom niet zo gek dat binnen de industrie stofklassen, stofafvoer en -vermijding actuele thema’s zijn.

Welke stofzuiger is het meest geschikt voor uw werkplaats?

Bovendien is het noodzakelijk om goed op te letten welke stofzuiger u gebruikt voor het type stof dat bij uw werkzaamheden hoort. Niet alle stofzuigers zijn even geschikt om om het even welk type stof af te zuigen. Een bouwstofzuiger zuigt zowel grover vuil als heel fijn stof op, en reduceert stofontwikkeling. Veelzijdige industriële stofzuigers kunnen zowel gebruikt worden bij het opzuigen van vuil bij werktuigen als op de grond. Het wegvangen van stof direct bij apparaten die stof produceren is ten zeerste aan te raden. Welke stofzuiger is het meest geschikt op jouw werkplaats? Facility Trade Group zet alles voor je op een rijtje.

Welke stofklassen zijn er?

Voordat je een professionele stofzuiger koopt is het nodig om te weten welke stofklassen opgeruimd moeten worden. Voor de vervuiling van kamerlucht met stof wordt onderscheid gemaakt tussen de klassen A en E. Het verschil tussen klasse A en klasse E zit hem dus in de fijnheid van het stof. Vooral het A-stof is schadelijk voor de gezondheid, omdat dit stof zo fijn is dat het tot diep in de longen kan komen. De algemene stofgrenswaarde categoriseert de stofbelasting in andere stofklassen: L, M, H.

Wat zijn de verschillen?

Eisen aan de vervuiling van de lucht waarin mensen elke dag (moeten) werken zijn duidelijk omschreven en goed gedefinieerd. Voor elke stofklasse is een grenswaarde bepaald, waarboven de vervuiling niet mag komen. Er is op Europees niveau een algemeen geldende norm (CEI 60335-2-69) opgesteld, die uitgaat van verschillende MAC waarden (Maximum Authorized Concentration) die definiëren hoeveel stof er is opgenomen per volume lucht.

MAC waarden zijn opgesplitst in 3 categorieën: L (Low), M (Medium), H (High).

Stofklasse L – Low
Maximale doorlatingsgraad < 1%. Voor schadelijke stoffen met MAC waarde > 1 mg/m³
Onder de stofklasse L valt groot stof, dat geen aandeel in fijnstof heeft. Deze stofklasse komt overeen met zand en huisstof.

Stofklasse M – Medium
Maximale doorlatingsgraad < 0,1%. Voor schadelijke stoffen met MAC waarde > 0,1 mg/m³
Deze stofklasse komt overeen met: hout, verf, kwartz en gips
Voor de bouw is deze klasse het meest relevant, omdat metaal en hout allebei voor kleine stofdeeltjes zorgen.

Stofklasse H – High
Maximale doorlatingsgraad < 0,005%. Voor schadelijke stoffen met MAC waarde > 0,1 mg/m³
Deze stofklasse komt overeen met: asbest, schimmels, cement, plaster, minerale vezels, cadmium, lood, nikkel en glaswol. Stofzuigers met stofklasse H zijn ook geschikt voor het opzuigen van kanker- en ziekteverwekkende stoffen.

Aan welke eisen moeten stofzuigers in de industrie en bouw voldoen?

Voor inzet in de industrie en bouw zijn apparaten aan te raden die op zijn minst stofklasse M kunnen reinigen. Apparaten die alleen klasse L aan kunnen voldoen al snel niet meer aan de voorschriften. Vraag onze experts om meer informatie. Bekijk onze industrie stofzuigers HIER.

Deel deze pagina
+