MVO

Wat betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Facility Trade Group ?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Facility Trade Group dat er een goede balans dient te zijn tussen enerzijds de economische kant van ondernemen (winst, rendement en continuïteit) en anderzijds de ethische, sociale en ecologische kant ervan (mens, maatschappij en milieu) Bij de oprichting van Facility Trade Group en de totstandkoming van onze strategie is MVO een belangrijk onderdeel. Wij zijn ervan overtuigd dat MVO begint met bewustwording en we vinden het fantastisch dat iedere werknemer in zijn of haar keuzes het thema duurzaamheid en MVO een rol laat spelen. Hierin willen we groeien en groeien betekent vallen en opstaan, ervaring opdoen om steeds beter te worden. Eigenlijk is Maatschappelijk verantwoord ondernemen nooit af….

In ons MVO beleid richten we ons op 5 thema’s:

  1. Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen
  2. Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
  3. Voorkomen van milieuvervuiling en afval
  4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen
  5. Beschermen van gezondheid en veiligheid van klanten en gebruikers

1. Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Facility Trade Group werkt continue aan haar beleid voor duurzaam inzetbare werknemers: werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn. Bij een duurzaam personeelsbeleid wordt niet alleen rekening gehouden met leeftijden en/of levensfasen, maar ook met economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en maatschappelijke trends.

2. Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk

We streven continu naar een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers.  Iedereen die verplicht is te voldoen aan VCA wetgeving dient gecertificeerd te zijn. Het ziekteverzuim wordt elke maand gemonitored en besproken in het management team. Daarnaast willen wij goede oplossingen bieden voor het nieuwe thuiswerken, zoals hardware en geïntegreerde communicatie- en samenwerkingstechnologie die werken op afstand mogelijk maakt. Er is veel aandacht voor ergonomische werkplekken.

3. Voorkomen van milieuvervuiling en afval

Op onze kantoren en in het magazijn is een actief afvalscheidingsplan van kracht. Het verminderen van afvalstromen en stimuleren/faciliteren van hergebruik van karton, papier en plastic op onze eigen locatie maar ook bij onze klanten is een belangrijk aandachtsgebied.  Elke week wordt zowel het karton als plastic opgehaald om vervolgens gerecycled te worden. Daarnaast werken wij met plasticvrij verpakken en verzenden, door het vervangen van tape en etiketten door plasticvrije varianten. Het plastic rekfolie dat we gebruiken voor het wettelijk verplichte ‘sealen’ van pallets, wordt op termijn vervangen door een plastic besparend wikkelnet.

4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen

Het begint bij het verlagen van onze carbonfootprint doormiddel van initiatieven om eigen verbruik, fossiele brandstoffen en elektra te verlagen. Ook het continue verduurzamen van ons assortiment is een belangrijke verantwoordelijkheid die wij graag nemen. Daarnaast doen we ons uiterste best om klanten en prospect te informeren over onderwerpen als circulaire producten en diensten en dagen leveranciers uit om met duurzame producten te komen.

5. Beschermen van gezondheid en veiligheid van klanten en gebruikers

Training en ontwikkeling van medewerkers, afnemers en gebruikers is prioriteit. Op die manier creëert men bewustwording, kennis en kunde. Zorgen voor een veilige werkomgeving en de samenwerking met gemeente en buren speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast is het borgen van beschikbaarheid van producten om veilig te kunnen werken een pre. Als laatste Support Facility Trade Group NGO’s die thema’s als Gezondheid en Sanitatie steunen.

 

Deel deze pagina
+